بر اساس قیمت
پرینتر لیزری رنگی
سایز کاغذ قابل استفاده
 • ( Letter, Letter-R, executive, legal, statement, 8.5 x 13 in, 11 x 17 in, 12 x 18 in, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, envelopes (No. 9, No 10, Monarch
 • 127 × 76 تا 356 × 216 میلی‌متر
 • 127 × 76 تا 457 × 320 میلی‌متر
 • 127 × 76 تا 470 × 320 میلی‌متر
 • 76x127 تا 216x356 میلی متر A4, A5, A6, B5, 16k, 10x15 cm, post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5
 • A3,A4,A5,A6,B4,B5,B6
 • A3,A4,A5,A6,B4,B5,C5,C6
 • A3، A4, A5, A6, B5 (JIS), 16K, 10 x 15 cm
 • A4 ،A5 ،B5
 • A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8k, 16k, 10 x 15 cm, postcards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5); custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm
 • A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5)
 • A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5) دوروزن: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm)
 • A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, Postcards (JIS), Envelopes (DL, C5, B5) Custom: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm
 • A4,A5,A6,B5,B6
 • legal, A4, executive, letter ,Postcard , 21.25*32.5 cm, 27.5*42.5
 • Letter, legal, executive, 4 x 6 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, Media sizes, custom: 3 x 5 to 8.5 x 14 in Media sizes, custom: 76 x 127 to 216 x 356 mm envelopes (No. 10, Monarch)
 • Tray 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 8k, 16k, 10x15 cm, post cards (JIS single and double); letter, legal, executive, 11 x 17 in, 12 x 18 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; envelopes (DL, C5, B5, No. 10, Monarch); custom: 76 x 127 mm (3 x 5 in) to 320 x 457 mm (12.6 x 18 in) Tray 2: A3, A4, A5, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; letter, legal, executive, 11 x 17 in, 8.5 x 13 in; custom: 148 x 182 mm (5.8 x 7.2 in) to 297 x 432 mm (11.7 x 17 in); Optional tray 3: A3, A4, B4, B5, 8k; letter, legal, executive, 11 x 17 in, 8.5 x 13 in; custom: 148 x 210 mm (5.8 x 8.3 in) to 297 x 432 mm (11.7 x 17 in) Automatic two-sided printing: A3, A4, A5, RA3, SRA3, B4, B5, 8k, 16k, double postcard; letter, legal, executive, 11 x 17 in, 12 x 18 in, 8.5 x 13 in
 • سینی اول: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm envelopes DL, C5, B5 سینی دوم: A3, A4, A5, B4, B5
 • سینی اول: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5) دوروزن: A4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio (216 x 340 mm)
 • سینی چندمنظوره: A4 A5 A6 B5 B6 postcard envelopes C5, B5, C6, DL, ISO سینی اصلی: A4 A5 B5
اسکنر
 • دارد
 • ندارد
فکس
 • دارد
 • ندارد
ابعاد
 • 251.5 × 461 × 399.6ميلي‌متر
 • 295 × 469 × 412 - حداکثر 340 × 469 × 412ميلي‌متر
 • 322 × 384 × 420ميلي‌متر
 • 330.2 × 482.6 × 424.18ميلي‌متر
 • 338 × 599 × 540ميلي‌متر
 • 399 × 479 × 458ميلي‌متر
 • 399*473*417 میلی‌متر
 • 416 × 459 × 398 میلی‌متر
 • 420* x 469 x 500 میلیمتر
 • 423x425x280ميلي‌متر
 • 465 × 586 × 544ميلي‌متر
 • 549*554*584
 • 560x519x515 میلیمتر
 • 704 * 635 * 580 میلیمتر
 • 856 × 790 × 1352 میلی‌متر
 • 960x1127x940 میلیمتر
 • x 455*520*550 میلیمتر
 • حداقل 295 × 453 × 412 - حداکثر 295 × 633 × 412ميلي‌متر
 • حداقل 338 × 599 × 545 - حداکثر 370 × 1066 × 862ميلي‌متر
 • حداقل 400 × 472 × 416 - حداکثر 414 × 652 × 426ميلي‌متر
 • حداقل 455 × 520 × 550 - حداکثر 521 × 863 × 819ميلي‌متر
برند
 • اچ پی
 • برادر
 • سامسونگ
 • شارپ
 • کانن
 • لکسمارک
سرعت چاپ رنگی
 • 18 برگ در دقیقه
 • 19 برگ در دقیقه
 • 20 برگ در دقیقه
 • 27 برگ در دقیقه
 • 27 صفحه در دقیقه
 • 30 برگ
 • 30 برگ در دقیقه
 • 38 برگ در دقیقه
 • 4 برگ در دقیقه
 • 42 برگ در دقیقه
 • 45 برگ در دقیقه
 • 46 برگ
 • ۴۶ برگ
 • A4 : 30 برگ ، 15 برگ: A3
 • تا 20 صفحه در دقیقه
 • تا 27 صفحه در دقیقه
 • تا 4 برگ در دقیقه
 • تا 42 صفحه در دقیقه
نوع اسکنر
 • FLAT , ADF
 • Flat,ADF
 • Flatbed (تخت)
 • Flatbed ,ADF
 • Flatbed ،ADF
 • Flatbed ADF
 • Flatbed(تخت) / ADF(تغذیه اتوماتیک اسناد)
 • Flatbed, ADF / Contact Image Sensor
 • تخت و ADF - اسکن دورو اتوماتیک در ADF
سرعت کپی رنگی
 • 18 برگ در دقیقه
 • 19 برگ در دقیقه
 • 27 برگ در دقیقه
 • 30 برگ
 • 4 برگ در دقیقه
 • تا 27 کپی در دقیقه
 • تا 4 برگ در دقیقه
گوشی تلفن
 • ندارد
کارکرد کارتریج مشکی
 • 11500 کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند
 • 1200 برگ
 • 1300 برگ
 • 13500 برگ
 • 1500 برگ
 • 2300 برگ،کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری را چاپ می‌کند.
 • 2300 صفحه
 • 2300 صفحه کارتریج موجود در بسته از نوع Starter بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند. میزان فوق برای کارتریج‌های استانداردی است که در بازار می‌توانید به صورت جداگانه خریداری کنید.
 • 2300 صفحه کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند.
 • 29,000 برگ با تونر 826A و 30,000 برگ با تونر 828A
 • 29000 برگ
 • 29500 برگ
 • 5500 برگ
 • 6000 برگ
 • 7000 برگ
وزن
 • 12 کيلوگرم
 • 141.9 کیلوگرم
 • 15 کيلوگرم
 • 15.3 کيلوگرم
 • 15.8 کيلوگرم
 • 16.2 کيلوگرم
 • 17.5 کيلوگرم
 • 21.817 کیلوگرم
 • 22 کیلو گرم
 • 23.2 کیلوگرم
 • 27 کيلوگرم
 • 27.5 کيلوگرم
 • 39 کیلوگرم
 • 39.1 کيلوگرم
 • 40.9 کيلوگرم
 • 52.4 کيلوگرم
 • 63.7 کیلوگرم
 • 86.28 کیلوگرم
 • وزن 18.9 کيلوگرم
نوع کاغذ قابل استفاده
 • (A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS
 • (A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3 , RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS
 • (A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS
 • : Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, extra heavy, mid-weight glossy, heavy glossy, extra heavy glossy, cardstock, card glossy), HP matte, HP soft gloss, HP glossy, color transparency, labels, letterhead, envelope, preprinted, prepunched, colored, rough, HP tough paper, opaque film, user-defined
 • Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock
 • Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes
 • Paper (bond, brochure, colored, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, transparencies, labels, envelopes انواع کاغذ 60 تا 220 گرمی
 • Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), cardstock, glossy film, transparencies, labels, envelopes
 • Paper (bond, brochure, coloured, glossy, letterhead, photo, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), postcards, labels, envelopes
 • Paper (plain, light, bond, recycled, mid-weight, heavy, mid-weight glossy, heavy glossy, extra heavy, extra heavy glossy, cardstock, card glossy, preprinted, prepunched, coloured, rough), colour transparency, labels, letterhead, envelope, opaque film
 • Paper(bond ,brochure ,color ,glossy ,letterhead ,photo ,plain ,preprinted, prepunched, recycled, rough) ,transparencies ,labels ,envelopes ,cardstock
 • Paper(plain ،LaserJet) ،envelopes ،transparencies ،labels ،postcards
 • کاغذ معمولی | Plain Paper, کاغذ رنگی | Inkjet Paper, کاغذ گرم بالا | Thick Paper, کاغذ گلاسه | Glossy Paper, ترانسپارنت | Transparency, پاکت نامه |Envelope, کارت پستال | Postal Card, باند | Bond,
 • کاغذ معمولی | Plain Paper. کاغذ عکس | Photo paper. کاغذ گرم بالا | Thick paper . کاغذ گلاسه | Glossy paper. کاغذ بازیافتی | Recycled Paper . ترانسپارنت | Transparency. باند | Bond . لیبل | Label.
سرعت چاپ سیاه و سفید
 • 16 برگ در دقیقه
 • 17 برگ در دقیقه
 • 18 برگ در دقیقه
 • 19 برگ در دقیقه
 • 20 برگ در دقیقه
 • 27 برگ در دقیقه
 • 27 صفحه در دقیقه
 • 30 برگ
 • 30 برگ در دقیقه
 • 38 برگ در دقیقه
 • 42 برگ در دقیقه
 • 45 برگ در دقیقه
 • ۴۶ برگ
 • 46 برگ در دقیقه
 • A4 : 30 برگ ، 15 برگ: A3
 • تا 17 برگ در دقیقه
 • تا 20 صفحه در دقیقه
 • تا 27 صفحه در دقیقه
 • تا 42 صفحه در دقیقه
رزولوشن اپتیکال اسکنر
 • 1200 DPI
 • 1200*1200
 • 1200x1200 dpi
 • 2400 × 1200 dpi
 • 600 dpi
 • ۶۰۰ DPI
 • 600*600 dpi
 • 600x600 dpi
 • تا 1200 dpi
 • تا 1200x1200 dpi
سرعت فکس
 • 3 ثانیه به ازای هر برگ
 • 33.6 kbps
 • 33.6 Kbps
 • 33.6kbps
کارکرد کارتریج رنگی
 • 1000 برگ
 • 1400 برگ
 • 15000 برگ
 • 15000 کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند.
 • 16000 برگ
 • 2300 برگ،کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری را چاپ می‌کند.
 • 2300 صفحه
 • 2300 صفحه کارتریج موجود در بسته از نوع Starter بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند. میزان فوق برای کارتریج‌های استانداردی است که در بازار می‌توانید به صورت جداگانه خریداری کنید.
 • 2300 صفحه کارتریج موجود در بسته از نوع استارتر بوده و میزان کمتری چاپ می‌کند.
 • 31,000 برگ با تونر 826A و 30,000 برگ با تونر 828A
 • 31500 برگ
 • 32000 برگ
 • 5000 برگ
 • 6000برگ
 • 700 برگ
 • 7300 برگ
سرعت کپی سیاه و سفید
 • 16 برگ در دقیقه
 • 18 برگ در دقیقه
 • 19 برگ در دقیقه
 • 27 برگ در دقیقه
 • 30 برک
 • 46 برگ در دقیقه
 • تا 16 برگ در دقیقه
 • تا 27 کپی در دقیقه
تکنولوژی چاپ
 • چاپ ليزري
وزن کاغذ قابل استفاده
 • 16 to 58 lb (bond) ADF:16 to 24 lb
 • 60 to163 g/m² paper, up to 176g/m² postcards, up to 200g/m² glossy ADF: 60 to 90 g/m²
 • 60 تا 220 گرم
 • 60gr.220gr
 • حداقل : ۶۰ گرم،حداکثر : ۲۲۰ گرم
 • حداقل : ۶۰ گرم،حداکثر : ۲۱۶ گرم
 • حداقل :۶۰ گرم،حداکثر : ۲۲۰ گرم
 • سینی اول: 60 تا 176 g/m² - ا 200 g/m² HP Color Laser Glossy Photo سینی دوم: 60 تا 163 g/m² - تا 200 g/m² HP Color Laser Glossy Photo
 • سینی اول: 60 تا 176 g/m² - کاغذ گلاسه تا 200 g/m² دوروزن: 60 تا 163 g/m² تغذیه خودکار: 60 تا 90 g/m²
 • سینی اول: 60 تا 220 g/m² سینی دوم: تا 120 g/m² کاغذ عادی - تا 160 g/m² برای کاغذهای مخصوص
 • سینی چندمنظوره: 60 تا 200 g/m² سینی اصلی: 60 تا 120 g/m² کاغذ عادی - 105 تا 220 g/m² کاغذ گلاسه
ظرفیت سینی کاغذ
 • ۱۰۰ + ۲۵۰ برگ
 • 150 برگ
 • 250
 • 250 + 100 برگ برگ
 • 250+100 برگ
 • 250+50 برگ
 • 250+50 برگ برگ
 • 500 + 250 + 100 برگ
 • 500 + 250 + 100 برگ برگ
 • 500 برگ
 • 500 برگ, دستی 100 برگ
 • 500+100 برگ
 • 550 + 100 برگ برگ
 • 550+100 برگ
 • 650 برگ
 • سینی ورودی 500 برگ ؛ سینی ورودی 500 برگ ؛ سینی ورودی 500 برگ ؛ سینی ورودی 500 برگ ; سینی ورودی چندمنظوره 100 برگ
رزولوشن چاپ (dpi )
 • (dpi) حداکثر 1200 × 1200dpi
 • ۱۲۰۰ × ۱۲۰۰ DPI
 • 1200 × 1200dpi
 • 1200*1200 dpi
 • 1200*12000
 • 600 × 600dpi
 • 600 ×600 DPI
 • 600dpi
 • 600x600 dpi
 • 600x600dpi
رزولوشن کپی
 • 300x300 dpi
 • 300x300dpi
 • 600 × 600 dpi
 • 600*600 dpi
 • 600x600 dpi
 • dpi 600 × 600
رزولوشن فکس
 • 300 × 300 dpi
 • 300x300dpi
 • dpi 300 × 300
 • Dpi 300 × 300
 • Up to 300 x 300 dpi
صفحه نمایش LCD
 • دارد
 • ندارد
کاربری
 • تک کاره
 • چهار کاره(پرینت،کپی،اسکن ،فکس)
 • سه کاره(پرینت،کپی،اسکن)
رزولوشن دیجیتال اسکنر
 • 1200 dpi
 • 600x600 dpi
قابلیت تغذیه خودکار ADF
 • دارد
 • ندارد
قابلت چاپ بر روی CD
 • ندارد
سرعت اسکن
 • 18 برگ در دقیقه
 • 21 برگ در دقیقه
 • 30 برگ
 • رنگی: 21 صفحه در دقیقه - سیاه‌وسفید 26 صفحه در دقیقه
 • سرعت اسکن رنگی: 21 صفحه در دقیقه - سیاه‌وسفید 26 صفحه در دقیقه
بزرگنمایی کپی
 • 25 تا 400%
 • 25% تا 400%
 • 25-400 %
 • 25-400%
 • 400%
حافظه فکس
 • 400 برگ
 • 400برگ
 • 500 برگ
 • Up to 400 pages برگ
نوع صفحه نمایش
 • 10.9 سانتی‌متری - لمسی
 • 2 خطی - 16 کاراکتر با نور پس‌زمینه
 • 2 خطی با تور پس‌زمینه
 • 2 خطی و قابلیت نمایش تا 16 کاراکتر
 • 3 اینچی رنگی و لمسی
 • 4.3 اینچی - رنگی - لمسی
 • 4.3 اینچی رنگی - لمسی
 • رنگی لمسی
 • رنگی و لمسی
 • رنگی و لمسی در ابعاد 7.6 سانتی متری
 • صفحه نمایش رنگی 4 خطی
 • معمولی دو خطی
سایز چاپ
 • A3
 • A4
ظرفیت ADF
 • 100
 • 100 برگ
 • 35 برگ
 • 50 برگ
 • 50 برگ
قابلیت چاپ دو رو
 • دارد
 • ندارد
سایز اسکن
 • 216 تا 297 میلی متر
 • 356 × 216 میلی متر
 • 356 × 216 میلی‌متر
 • A3
 • حداکثر 261 × 297 تخت - 216 × 356 ADF
حداکثر تعداد کپی Multi Copy
 • 99 برگ
 • 999
 • تا 99 برگ
شماره گیری خودکار
 • دارد
 • ندارد
نوع پورت ارتباط به کامپیوتر
 • ۱HI-SPEED USB 2.0 DEVICE , 1 HI-SPEED USB 2.0 HOST , 10 ETHERNET 10/100/1000 , 2 INTERAL USB HOST
 • ۱HI-SPEED USB 2.0 DEVICE , 2 INTERNAL USB PORT
 • 1xHi-Speed USB 2.0 / 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX / 1xEasy-access USB
 • 2 Hi-Speed USB 2.0 Host ; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device ; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Network ; 1 Hardware Integration Pocket (HIP) ; 2 Internal USB Host
 • 2 Hi-Speed USB 2.0 Host, 1 Hi-Speed USB 2.0 Device, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T Network, 1 Hardware Integration Pocket (HIP), 2 Internal USB Host
 • Ethernet,USB
 • Hi-Speed USB 2.0 - Ethernet-network
 • Hi-Speed USB 2.0 Host / Hi-Speed USB 2.0 Device / Gigabit Ethernet 10/100/1000T network / Foreign Interface (FIH)/ Hardware Integration Pocket (HIP Pocket) / Internal USB 2.0 Host
 • USB 2.0, Ethernet
 • پورت Ethernet , پورت USB 2.0
 • پورت USB 2.0¡ پورت Ethernet
 • پورت USB 2.0، پورت Ethernet
تعداد اسکن اتوماتیک
 • 50 برگ
کارت خوان
 • ندارد
توضیحات چاپ دو رو
 • به صورت دستی امکان پذیر است
توان کار ماهانه
 • 120000
 • 120000 برگ
 • 125000 برگ - توصیه شده 2000 تا 17.000 برگ
 • 15000
 • 175000
 • 175000 برگ
 • 20000 برگ در ماه
 • 30000 برگ
 • 50.000 برگ - توصیه شده 750 تا 4.000 برگ
 • 50.000 صفحه - توصیه شده 750 تا 4.000 صفحه
 • 6666 برگ
 • 75000 برگ
 • 75000 صفحه - توصیه شده 1500 تا 5000 صفحه
 • 80000 برگ
 • حداکثر 50.000 صفحه - توصیه شده 750 تا 4000 صفحه
چاپ مستقیم Pic Bridge
 • ندارد
زبان چاپ
 • (HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v1.7
 • Host-based
 • HP PCL 6 , HP PCL 5 , HP POSTSCRIPT LEVEL 3 EMULATION , DIRECT PDF PRINTING
 • HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only), HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.4), Apple AirPrint
 • HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation
 • HP PCL 6, HP PCL 5, HP postscript level 3 emulation, PDF and AirPrint
 • HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PCLm, PDF, URF, Native Office
 • HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation, PCLm,PDF, URF
 • HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emulation, PDF, URF, PCLm, native Office, PWG Raster
 • HP PCL 6, HP PCL 5e
 • HP PCL 6/ HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only)/ HP postscript level 3 emulation /native PDF printing (v 1.4) / Apple AirPrint
 • HP PCL 6-PCL 5-postscript level 3 emulation-PDF
 • PCL6 , PCL5c , PS3
 • PCLm ،PCLmS
 • PCLm/PCLmS
 • PLC، PLC 6، PDF، URF
شبکه بی سیم Wi-Fi
 • دارد
 • ندارد
حافظه پرینتر
 • 1.5 گیگابایت
 • 1024 مگابايت
 • 128 MB مگابايت
 • 128 مگابايت
 • 1500 مگابايت
 • 1536 MB
 • ۱۵۳۶ مگابایت + ۲۵۰ گیگابایت
 • 192 مگابايت
 • 256 MB
 • 256 MB NAND Flash مگابایت
 • 256 مگابايت
 • 320GB(HDD)+1536MB
 • 8 مگابايت
 • حداقل512 مگابایت + 80 گیگابایت، حداکثر : 1 گیگابایت +80 گیگابایت
سایر قابلیت ها
 • AirPrint دارد e-Print دارد سیستم عامل های سازگار -Mac-WINDOWS 8-7-vista-2003-2008-XP-2012 پورت شبکه دارد
 • AirPrint دارد e-Print دارد سیستم عامل های سازگار WINDOWS 8/XP/7/VISTA/MAC/SERVER 2003/2008
 • E-PRINT AIRPRINT
 • E-PRINT , AIRPRINT , MOBILE APPS
 • HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified NFC Touch-to-print Wireless Direct Printing Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps
 • HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps
 • HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified Wireless Direct Printing Mobile Apps
 • ا HP ePrint Apple AirPrint™ Mopria™-certified NFC Touch-to-print Wireless Direct Printing Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps
 • پشتیبانی از Apple AirPrint - HP ePrint Mopria™-certified
 • پشتیبانی از حافظه USB
 • چاپ اولین برگه در حداقل 8.9 ثانیه HP ePrint Apple AirPrint Mopria اتصال بی‌سیم مستقیم Google Cloud Print 2.0 Mobile Apps
 • دارای تکنولوژی AirPrint و ePrint Mopria™-certified
 • دارای تکنولوژی ePrint دارای تکنولوژی AirPrint دارای تکنولوژی NFC
 • دارای تکنولوژی HP ePtint و Airprint شرکت اپل
 • دارای کارتریج تست در داخل خود دستگاه
 • سازگاری با سیستم عامل Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium , Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2008, Windows Server 2008 Novell NetWare 5.1, Windows 2003 and 2008 Terminal Services, (Windows Server 2003 (32/64 bit, AIX 3.2.5 , Citrix Presentation Server 4.0 and 4.5, Citrix XenApp Server 5.0, HP-UX 10.20, 11.x, 11, Linux, Mac OS X v10.3, MPE-iX, SAP, RED HAT Linux 7.x , Solaris 2.5 , SUSE Linux 8.x,
 • سرعت مودم : 33.6 kbps قابلیت نصب گوشی تلفن HP ePrint Apple AirPrint Mopria Google Cloud Print 2.0 print from usb
پردازنده
 • 1.2 گیگاهرتز
 • 1200 MHz
 • 1200 مگاهرتز
 • 1200 مگاهرتزی
 • 400 MHz
 • 540 مگاهرتز
 • 600 MHz
 • 800 MHz
 • 800 مگاهرتز
 • MHz 600
اقلام همراه پرینتر
بر اساس سازنده
 • اچ پی (Hp )
حالت نمایش Grid View List View
مرتب سازی براساس تعداد نمایش

  لیست مقایسه

  لیست مقایسه
  طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس
  محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید