بررسی سطوح امنیتی کاغذ خردکن ها

دوشنبه 6 دی 1400 878 بازدید کننده گروه مقالات

بررسی سطوح امنیتی کاغذ خردکن ها


برای معدوم کردن کاغذهایتان به چه سطحی از امنیت نیاز دارید؟
وقتی به دنبال یک کاغذ خردکن جدید هستید، اغلب سطح امنیتی یک دستگاه خرد کننده کاغذ از جمله مشخصاتی است که به آن توجه می‌ کنید. به عنوان مثال P2 ، P3 یا P4. اما سطح امنیتی به چه معناست و چرا هنگام خرید یک کاغذ خردکن جدید، باید به آن توجه کرد؟ در این مقاله به بحث سطوح مختلف امنیتی در انواع کاغذ خردکن می پردازیم.
اندازه تکه‌ ها
سطح امنیتی برای خرد کننده های کاغذ بخشی از استاندارد رسمی DIN 66399 برای معدوم کردن کاغذ است. این استاندارد شامل هفت سطح امنیتی است که نشان دهنده حداقل شرایط لازم برای اندازه ذرات کاغذ پس از خرد کردن یک سند است. این هفت سطح در استاندارد DIN به ترتیب عبارت اند از P-1 ، P-2 ، P-3 ، P-4 ، P-5 ، P-6 و P-7 است. هر چه عدد بزرگتر باشد، ذرات خروجی آن کوچکتر می شود..

هر چه عدد بزرگتر باشد، ذرات خروجی آن کوچکتر می شود.
برای مثال وقتی به دنبال امنیت بالا هستید و می خواهید اسنادتان به ذرات بسیار ریز تبدیل شود، استفاده از یک کاغذ خرد کن P-5 منطقی تر از استفاده از یک کاغذ خردکن P-2 می باشد. دلیل این امر نیز این است که ذرات کاغذ خرد شده توسط کاغذ خرد کن میکروکات P-5 در مقایسه با نوارهای خروجی از یک خردکن نواری P-2 بسیار کوچکتر هستند.
علاوه بر سطح امنیتی، می توانید نوع برشی که کاغذ خرد کن ها ایجاد می کنند را نیز تعیین کنید. انواع خردکن های کاغذ را می توان بر حسب نوع برش به سه دسته تقسیم کرد. این سه دسته عبارت از برش رشته ای ، برش متقاطع و میکرو کات (پودری) هستند. در زیر می توانید تمام سطوح امنیتی طبق استاندارد آلمانی DIN 66399 برای معدوم سازی کاغذ ها را مشاهده کنید:

1. برش نواری: سطح پایین امنیت

2. برش متقاطع: سطح متوسط امنیت

3. میکرو کات: سطح بالای امنیت

بررسی سطوح امنیتی کاغذ خردکن ها :

سطح امنیت: DIN P-1

کاغذ خرد کن با برش نواری

درجه امنیت در استاندارد DIN : 1
سطح ایمنی: بسیار پایین
اندازه نوار: کوچکتر از 2000 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 12 میلی متر
طول نوار: نامحدود
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: 17.5 رشته کاغذ
سطح امنیت: DIN P-2

کاغذ خرد کن با برش نواری

درجه امنیت در استاندارد DIN : 1
سطح ایمنی: بسیار پایین
اندازه نوار: کوچکتر از 800 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 6 میلی متر
طول نوار: نامحدود
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: 35 رشته کاغذ
سطح امنیت: DIN P-3

کاغذ خرد کن با برش متقاطع
درجه امنیت در استاندارد DIN : 1 و 2
سطح ایمنی: متوسط
اندازه نوار: کوچکتر از 320 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 2 میلی متر
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 195 قطعه کاغذ
سطح امنیت: DIN P-4

کاغذ خرد کن با برش متقاطع

درجه امنیت در استاندارد DIN : 2 و 3
سطح ایمنی: متوسط
اندازه نوار: کوچکتر از 160 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 6 میلی متر
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 390 قطعه کاغذ
سطح امنیت: DIN P-5

کاغذ خرد کن با برش میکرو کات
درجه امنیت در استاندارد DIN : 2 و 3
سطح ایمنی: بالا
اندازه نوار: کوچکتر از 30 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 2 میلی متر
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 2079 قطعه کاغذ
سطح امنیت: DIN P-6

کاغذ خرد کن با برش میکرو کات

درجه امنیت در استاندارد DIN : 3
سطح ایمنی: بسیار بالا
اندازه نوار: کوچکتر از 10 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 1 میلی متر
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 6237 قطعه کاغذ
سطح امنیت: DIN P-7

کاغذ خرد کن با برش میکرو کات

درجه امنیت در استاندارد DIN : 3
سطح ایمنی: فوق العاده بالا
اندازه نوار: کوچکتر از 5 میلی متر مربع
عرض نوار: کوچکتر از 1 میلی متر
پس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 12474 قطعه کاغذ
اطلاعات و توصیه هایی در مورد دستگاه کاغذ خرد کن
کدام دستگاه کاغذ خرد کن بهترین گزینه برای خرید شماست؟ برای کسب تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد دستگاه های کاغذ خرد کن به بخش خرید دستگاه کاغذ خردکن در وبسایت ما مراجعه کنید.
ما کدام دستگاه کاغذ خرد کن را پیشنهاد می‌کنیم؟
برای از بین بردن اسناد حساس حاوی اطلاعات شخصی، اطلاعات پزشکی، اطلاعات مالی یا سایر اطلاعات محرمانه، توصیه ما به شما، استفاده از کاغذ خرد کن های با برش متقاطع و یا برش میکروکات است


بررسی سطوح امنیتی کاغذ خردکن هاممو کالا12/27/2021برای معدوم کردن کاغذهایتان به چه سطحی از امنیت نیاز دارید؟وقتی به دنبال یک کاغذ خردکن جدید هستید، اغ... برای معدوم کردن کاغذهایتان به چه سطحی از امنیت نیاز دارید؟وقتی به دنبال یک کاغذ خردکن جدید هستید، اغلب سطح امنیتی یک دستگاه خرد کننده کاغذ از جمله مشخصاتی است که به آن توجه می‌ کنید. به عنوان مثال P2 ، P3 یا P4. اما سطح امنیتی به چه معناست و چرا هنگام خرید یک کاغذ خردکن جدید، باید به آن توجه کرد؟ در این مقاله به بحث سطوح مختلف امنیتی در انواع کاغذ خردکن می پردازیم.اندازه تکه‌ هاسطح امنیتی برای خرد کننده های کاغذ بخشی از استاندارد رسمی DIN 66399 برای معدوم کردن کاغذ است. این استاندارد شامل هفت سطح امنیتی است که نشان دهنده حداقل شرایط لازم برای اندازه ذرات کاغذ پس از خرد کردن یک سند است. این هفت سطح در استاندارد DIN به ترتیب عبارت اند از P-1 ، P-2 ، P-3 ، P-4 ، P-5 ، P-6 و P-7 است. هر چه عدد بزرگتر باشد، ذرات خروجی آن کوچکتر می شود..هر چه عدد بزرگتر باشد، ذرات خروجی آن کوچکتر می شود.برای مثال وقتی به دنبال امنیت بالا هستید و می خواهید اسنادتان به ذرات بسیار ریز تبدیل شود، استفاده از یک کاغذ خرد کن P-5 منطقی تر از استفاده از یک کاغذ خردکن P-2 می باشد. دلیل این امر نیز این است که ذرات کاغذ خرد شده توسط کاغذ خرد کن میکروکات P-5 در مقایسه با نوارهای خروجی از یک خردکن نواری P-2 بسیار کوچکتر هستند.علاوه بر سطح امنیتی، می توانید نوع برشی که کاغذ خرد کن ها ایجاد می کنند را نیز تعیین کنید. انواع خردکن های کاغذ را می توان بر حسب نوع برش به سه دسته تقسیم کرد. این سه دسته عبارت از برش رشته ای ، برش متقاطع و میکرو کات (پودری) هستند. در زیر می توانید تمام سطوح امنیتی طبق استاندارد آلمانی DIN 66399 برای معدوم سازی کاغذ ها را مشاهده کنید:1. برش نواری: سطح پایین امنیت2. برش متقاطع: سطح متوسط امنیت3. میکرو کات: سطح بالای امنیتبررسی سطوح امنیتی کاغذ خردکن ها :سطح امنیت: DIN P-1کاغذ خرد کن با برش نواریدرجه امنیت در استاندارد DIN : 1سطح ایمنی: بسیار پاییناندازه نوار: کوچکتر از 2000 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 12 میلی مترطول نوار: نامحدودپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: 17.5 رشته کاغذسطح امنیت: DIN P-2کاغذ خرد کن با برش نواریدرجه امنیت در استاندارد DIN : 1سطح ایمنی: بسیار پاییناندازه نوار: کوچکتر از 800 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 6 میلی مترطول نوار: نامحدودپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: 35 رشته کاغذسطح امنیت: DIN P-3کاغذ خرد کن با برش متقاطعدرجه امنیت در استاندارد DIN : 1 و 2سطح ایمنی: متوسطاندازه نوار: کوچکتر از 320 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 2 میلی مترپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 195 قطعه کاغذ سطح امنیت: DIN P-4کاغذ خرد کن با برش متقاطعدرجه امنیت در استاندارد DIN : 2 و 3سطح ایمنی: متوسطاندازه نوار: کوچکتر از 160 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 6 میلی مترپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 390 قطعه کاغذ سطح امنیت: DIN P-5کاغذ خرد کن با برش میکرو کاتدرجه امنیت در استاندارد DIN : 2 و 3سطح ایمنی: بالااندازه نوار: کوچکتر از 30 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 2 میلی مترپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 2079 قطعه کاغذسطح امنیت: DIN P-6کاغذ خرد کن با برش میکرو کاتدرجه امنیت در استاندارد DIN : 3سطح ایمنی: بسیار بالااندازه نوار: کوچکتر از 10 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 1 میلی مترپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 6237 قطعه کاغذسطح امنیت: DIN P-7کاغذ خرد کن با برش میکرو کاتدرجه امنیت در استاندارد DIN : 3سطح ایمنی: فوق العاده بالااندازه نوار: کوچکتر از 5 میلی متر مربععرض نوار: کوچکتر از 1 میلی مترپس از خرد کردن یک سند با ابعاد A4: بیش از 12474 قطعه کاغذاطلاعات و توصیه هایی در مورد دستگاه کاغذ خرد کنکدام دستگاه کاغذ خرد کن بهترین گزینه برای خرید شماست؟ برای کسب تمام اطلاعات مورد نیاز در مورد دستگاه های کاغذ خرد کن به بخش خرید دستگاه کاغذ خردکن در وبسایت ما مراجعه کنید.ما کدام دستگاه کاغذ خرد کن را پیشنهاد می‌کنیم؟برای از بین بردن اسناد حساس حاوی اطلاعات شخصی، اطلاعات پزشکی، اطلاعات مالی یا سایر اطلاعات محرمانه، توصیه ما به شما، استفاده از کاغذ خرد کن های با برش متقاطع و یا برش میکروکات است5.0
طراحی سایت و سئو : مرکز طراحی وب زئوس
محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید